2020-10/22695837

Aspen 2 , 25 Liters Dunk

Aspen 2 är ett effektivt bränsle för olika typer av luftkylda tvåtaktsmotorer.Exempel slyare, motorsågar,mopeder,crossmaskiner
mm.
Genom nära samarbete med yrkesanvändare har vi utvecklat en alkylatbensin som ger minsta möjliga miljöpåverkan och en betydligt bättre arbetsmiljö för användaren. Aspen 2 är färdigblandad med 2% av Aspens helsyntetiska 2-taktsolja.
Aspen 2 är i stort sett fri från skadliga komponenter som bensen och andra aromater. Renare avgaser vid drift gör att luften blir bättre och hälsoriskerna för användaren minimeras. Dessutom hålls motorn renare, vilket resulterar i en effektivare och jämnare drift. Aspen alkylatbensin tål lång tids lagring.

Specifikation

5/25/200 LITERS VOLYMER

Pris: 950Kr
FRAKTAntal

Finns ej i lager.